0
หละ มยี้น : บทสะท้อนความคิดทางสังคมและเศรษฐกิจของพม่าจากยุคอาณานิคมถึงหลังอาณานิคม
สำรวจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของพม่า โดยยึด "หละ มยิ้น" นักเศรษฐศาสตร์ของพม่าที่มีชื่อเสียงที่สุด เป็นจุดเริ่มต้นการสำรวจองค์ความรู้ อิทธิพลและแนวคิดที่มีผลกระทบกับแนวคิดของทั้งนักเศรษฐศาสตร์พม่า ฯลฯ
ผู้เขียน ลลิตา หาญวงษ์
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หละ มยิ้น" นักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ชาวพม่า มีแนวคิดที่ว่า เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมคือคำตอบที่จะนำพม่าให้เติบโต ก้าวข้าม "กับดักของประเทศกำลังพัฒนา" ไปได้ แต่ความคิดก้าวหน้าแบบ "หัวฝรั่ง" ของหละ มยิ้น เป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่เจริญเติบโตในหน้าที่การงานในฐานะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลพม่ายุคหลังเอกราช ความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจยิ่งสร้างรอยร้าวลึกระหว่างหละ มยิ้น และผู้นำในรัฐบาลพม่าภายใต้การนำของ "อู นุ" 

    หนังสือ "หละ มยี้น : บทสะท้อนความคิดทางสังคมและเศรษฐกิจของพม่าจากยุคอาณานิคมถึงหลังอาณานิคม" เล่มนี้ ได้สำรวจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของพม่า โดย "ยึดหละ มยิ้น" ที่ถือเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของพม่าที่มีชื่อเสียงที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นการสำรวจองค์ความรู้ อิทธิพลและแนวคิดที่มีผลกระทบกับแนวคิดของทั้งนักเศรษฐศาสตร์พม่า และนโยบายทางเศรษฐกิจในประเทศนับตั้งแต่ปลายสมัยอาณานิคมจวบจนถึงปัจจุบัน

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ นักเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐกิจพม่าสมัยใหม่
บทที่ 2 หละ มยี้นกับวิชาเศรษฐศาสตร์
บทที่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจพม่าสมัยใหม่
บทที่ 4 ชีวิตและประสบการณ์
บทที่ 5 แนวคิดและทฤษฎี

บทส่งท้าย
- พม่ากับการพัฒนา : บทสนทนาที่ไม่มีวันสิ้นสุด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168215036 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 145 x 211 x 14 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ILLUMINATIONS
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน