0
หลักกฎหมาย เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ
เช่าทรัพย์ หลักเกณฑ์การทำสัญญาเช่าทรัพย์ คำมั่นจะให้เช่า การเรียกเอาทรัพย์สินอันเดียวกันโดยอาศัมูลสัญญาเช่าต่างราย การเช่าช่วงหรือการโอนสิทธิในทรัพย์สินที่เช่า หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษานิติศาสตร์และผู้ที่สนใจศึกษาหลักกฎหมายเช่าทรัพย์และเช่าซื้อ ที่ปัจจุบันมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งเนื้อหาในเล่มได้เรียบเรียงเนื้อหาสาระสำคัญของหลักกฎหมายเช่าทรัพย์ที่ประกอบด้วยบทเบ็ดเสร็จทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เช่า ความระงับแห่งสัญญาเช่า และหลักกฎหมายเช่าซื้อที่ประกอบด้วยความหมายและลักษณะสัญญาเช่าซื้อ วัตถุแห่งสัญญาเช่าซื้อแบบสัญญาเช่าซื้อ ผลบังคับนำบทบัญญัติลักษณะเช่าทรัพย์ปรับใช้ต่อสัญญาเช่าซื้อ ความระงับแห่งสัญญาเช่าซื้อ และการกำหนดอายุความฟ้องร้องดำเนินคดี นอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์

สารบัญ

บทที่ 1 เช่าทรัพย์
บทที่ 2 หลักเกณฑ์การทำสัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 3 คำมั่นจะให้เช่า
บทที่ 4 การเรียกเอาทรัพย์สินอันเดียวกันโดยอาศัยมูลสัญญาเช่า
บทที่ 5 การเช่าช่วงหรือการโอนสิทธิในทรัพย์สินที่เช่า
บทที่ 6 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
บทที่ 7 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า
บทที่ 8 อายุความฟ้องผู้เช่าเกี่ยวกแก่สัญญาเช่า
บทที่ 9 ความระงับแห่งสัญญาเช่า
บทที่ 10 ความระงับแห่งสัญญาเช่า
บทที่ 11 สัญญาเช่าซื้อ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742038137 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิติธรรม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน