0
หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด
ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเรื่องกรรม ทำให้บุคคลมีน้ำอดน้ำทน มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ท้อถอย มีความเพียรสั่งสมกรรมดี ขยาดต่อกรรมชั่ว ไม่ตีโพยตีพายเมื่อผิดหวัง และไม่ระเริงหลงในเมื่อประสบผลดี
ผู้เขียน วศิน อินทสระ
หนังสือ61.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในหนังสือเล่มนี้ "ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ" ปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งสภาการศึกาามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ได้อธิบายถึง "หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด" ไว้เกือบทุกแง่มุมตามหลักของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท โดยได้ยกหลักฐานอ้างองและมีตัวอย่างอุปมาเปรียบเทียบด้วยหลักแห่งเหตุผลประกอบกับสามัญสำนึกได้อย่างน่าสนใจยิ่ง นับเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง

สารบัญ

หลักกรรมหรือกฎแห่งกรรม
1. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว จริงหรือไม่?
2. กรรมแบ่งออกเป็น 12 ประเภท (กรรม 12)
3. รายละเอียดของกรรม 12
4. การมองไม่เห็นกรรม
5. ทำบุญละลายบาป จะได้หรือไม่?
ฯลฯ

การเกิดใหม่หรือการเวียนว่ายตายเกิด
1. อะไรไปเกิด มาเกิด?
2. ข้อพิสูจน์ว่าคนตายแล้วเกิด
3. จุดมุ่งหมายของการเกิดใหม่
4. เหตุที่บุคคลระลึกชาติไม่ได้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9748770559 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 9 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธรรมดา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน