0
หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : Principles of International Business Management
ปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และได้ปรับให้มีการผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างลงตัว ผ่านเนื้อหา ตัวอย่าง กรณีศึกษา และหัวข้อ "นัยต่อธุรกิจ" ที่เพิ่มเติมขึ้นในส่วนท้ายของทุกบท
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ" เล่มนี้ เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และได้ปรับให้มีการผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างลงตัว ผ่านเนื้อหา ตัวอย่าง กรณีศึกษา และหัวข้อ "นัยต่อธุรกิจ" ที่เพิ่มเติมในส่วนท้ายของทุกบท ผู้เขียนได้ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ในทุกระดับ รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยผู้เขียนได้สอดแทรกตัวอย่างของธุรกิจระหว่างประเทศจากทั่วโลกและรวบรวมจากประสบการณ์งานวิจัยของผู้เขียนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพจริงของการทำธุรกิจระหว่างประเทศ และสามารถนำทฤษฎีและบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจได้จริง

สารบัญ

ตอนที่ 1 พื้นฐานและทฤษฎี
ตอนที่ 2 สภาวะแวดล้อมในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศในระดับระหว่างประเทศ
ตอนที่ 3 สภาวะแวดล้อมในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ในระดับประเทศ
ตอนที่ 4 การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจระหว่างประเทศ
ตอนที่ 5 หน้าที่ทางธุรกิจในธุรกิจระหว่างประเทศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160832675 (ปกอ่อน) 528 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 920 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน