0
ลด 10%
หลักการตลาด (ปวส.) (รหัสวิชา 30200-1002)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ148.50 บาท
e-books(PDF) ?133.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "หลักการตลาด รหัสวิชา 30200-1002" เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตร คำอธิบายรายวิชาและสมรรถนะรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

    เนื้อหาในตำราเล่มนี้อ้างอิงจากตำราต่างประเทศ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจ การแบ่งส่วนตลาด ผลิตภัณฑ์และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคาและจัดจำหน่าย ช่องทางการตลาด การส่งเสริมตลาดและเทคโนโลยีทางการตลาด และจริยธรรมทางการตลาด อธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย เพื่อประโยชน์ต่อครู นักศึกษาและผู้ที่สนใจ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานการตลาด
บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
บทที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภค และกระบวนการตัดสินใจ
บทที่ 4 การแบ่งส่วนการตลาด
บทที่ 5 ผลิตภัณฑ์และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
บทที่ 6 การกำหนดราคา และการจัดจำหน่าย
บทที่ 7 ช่องทางการตลาด การส่งเสริมตลาดและเทคโนโลยีทางการตลาด
บทที่ 8 จรรยาบรรณนักการตลาด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160842384 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน