0
ลด 10%
หลักการตลาด
พื้นฐานทางลักษณะแนวคิด และกระบวนการทางการตลาด การวิเคราะห์สถาณการณ์ทางการตลาด การวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ส่วนประสมทา
หนังสือ166.50 บาท
e-books(PDF) ?104.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจพื้นฐานของการตลาด ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจทั่วไปได้
และเป็นความรู้พื้นฐานด้านการตลาดสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจทุกสาขา เนื่องจากประกอบด้วยเนื้อหาด้านการตลาดที่ต้องศึกษาอย่างครบถ้วน

สารบัญ

บทที่ 1 ลักษณะและแนวคิดทั่วไปทางการตลาด
บทที่ 2 การวิเคราะห์สถาณการณ์ทางการตลาด
บทที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด
บทที่ 4 การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 6 การบริหารผลิตภัณฑ์
บทที่ 7 การตั้งราคา
บทที่ 8 ช่องทางการจำหน่าย
บทที่ 9 การส่งเสริมการตลาด
บทที่ 10 การปฏิบัติและการควบคุมทางการตลาด

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจพื้นฐานของการตลาด ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจทั่วไปได้
และเป็นความรู้พื้นฐานด้านการตลาดสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจทุกสาขา เนื่องจากประกอบด้วยเนื้อหาด้านการตลาดที่ต้องศึกษาอย่างครบถ้วน
กิจกรรมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้นักการเมื่องเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากประชาชน ช่วยให้ธุรกิจเกิดใหม่เป็นที่รู้จักแก้ผู้คน และจะช่วยให้อีกหลากหลายผู้คนได้รับประโยชน์อีกมากมายจากการรู้จักปรับใช้การตลาดอย่างเหมาะสมจุดเด่น ผู้เขียน “ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ” เป็นผู้เขียนที่มีชื่อเสียง และเขียนหนังสือบริหารธุรกิจประกอบการเรียนมาแล้วหลายเล่ม เช่น การจัดการและการตลาดบริการ การบริหารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742127497 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 17 x 24 x 0 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน