0
หลักการทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์
หนังสือ156.75 บาท
สภาพเก่าปานกลาง82.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "หลักการทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์" เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ระเบียบการวิจัย บทนำ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การนำเสนอ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย บทสรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ การวิจัยด้วยเทคนิคต่างๆ พรอ้มการเขียนรายงานการวิจัย ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
บทที่ 2 การนำเสนอบทนำของงานวิจัย
บทที่ 3 การนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
บทที่ 4 การนำเสนอวิธีการวิจัย
บทที่ 5 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย
บทที่ 6 การนำเสนอบทสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะงานวิจัย
บทที่ 7 การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย
บทที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9742131147 (ปกอ่อน) 274 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สื่อเสริมกรุงเทพ, ศูนย์
เดือนปีที่พิมพ์: --/2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน