0
ลด 50%
หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ : Fundamentals of Software Engineering
เหมาะสำหรับนักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ125.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ : Fundamentals of Software Engineering" เล่มนี้ อธิบายถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ และการทดสอบซอฟต์แวร์   นำเสนอพร้อมตัวอย่างและกรณีศึกษาที่หลากหลาย ตลอดจนงานวิจัยของผู้เขียน เพื่อให้ผู้อ่านนำเทคนิคของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้งาน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารโครงการซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
บทที่ 2 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
บทที่ 3 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์
บทที่ 4 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
บทที่ 5 วิศวกรรมความต้องการ
บทที่ 6 การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์
บทที่ 7 การออกแบบซอฟต์แวร์
บทที่ 8 การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม
บทที่ 9 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
บทที่ 10 การทดสอบซอฟต์แวร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822270 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 190 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน