0
ลด 50%
หลักการลงทุน : Principles of Investment
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ100.00 บาท
e-books(PDF) ?139.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หลักการลงทุน (Principle Investment) เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้น โดยมีเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย หลักและนโยบายการลงทุนเบื้องต้น ตลาดหลักทรัพย์    ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การคำนวณดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ลักษณะของหลักทรัพย์ ลักษณะของหุ้นกู้ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ตลอดจนอธิบายถึงสิทธิในการซื้อขายหุ้น การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งเทคนิคขั้นตอนในการวิเคราะห์บริษัท วิเคราะห์อุตสาหกรรมและวิเคราะห์เศรษฐกิจ เป็นหนังสือซึ่งมีเทคนิคการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ผู้อ่านสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานในชีวิตประจำวันได้จริง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท และผู้สนใจทางด้านหลักการและนโยบายในการลงทุน โดยเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรของคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

บทที่ 1 หลักการลงทุน
บทที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทที่ 3 การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทที่ 4 ดัชนีราคา
บทที่ 5 การซื้อหุ้นด้วยเงินกู้และการขายหุ้นยืม
บทที่ 6 หลักทรัพย์
บทที่ 7 การประเมินมูลค่าหุ้นกู้และพันธบัตร
บทที่ 8 สิทธิในการซื้อขายหุ้น
บทที่ 9 หลักทรัพย์แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น
บทที่ 10 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
บทที่ 11 การบริหารหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและข้อมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์
บทที่ 12 ผลตอบแทนและความเสี่ยง
บทที่ 13 ปัจจัยที่กำหนดหลักทรัพย์ลงทุน
บทที่ 14 การประเมินหลักทรัพย์ลงทุน
บทที่ 15 การสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน

คำนิยม
รวบรวมเนื้อหาทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย มีคำอธิบายและตัวอย่างมากมาย เป็นประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เริ่มสนใจเรียนเรื่องการลงทุนทางการเงิน หรือนักศึกษาที่กำลังเรียนทางสาขาการเงิน เพราะนอกจากจะมีเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่ายแล้ว ยังมีแบบฝึกหัดสำหรับทดสอบความรู้เป็นอย่างดีอีกด้วยรังสรรค์ เลิศในสัตย์- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160821099 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 15 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน