0
หลักการสอนสิ่งแวดล้อม : Principle for Environment Teaching
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาปัญญา
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แนะให้เห็นว่า "สิทธิประโยชน์ภาษีอากร" เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการศึกษาและปฏิบัติถูกต้อง และยังมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ภาษีอากรอีกหลายเรื่องที่ไม่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งผู้ประกอบการผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม

สารบัญ

บทที่ 1 ปฐมทัศน์ : หลักการสอนสิ่งแวดล้อม
บทที่ 2 การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
บทที่ 3 การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 จิตวิทยาการเรียนรู้
บทที่ 5 หลักการสอนสิ่งแวดล้อม
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
บทที่ 7 การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเพื่อการเจริญสติและพัฒนาปัญญา
บทที่ 8 การประเมินผลการสอนสิ่งแวดล้อม
บทที่ 9 ปัจฉิมทัศน์ : ผลของการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม

คำนิยม
Your research paper ,"Teacher Education for Sustainable Development,"was a vital contribution to the conference and the panel upon which you spoke was acknowledged by all as the most significant part of the seminar. Your analysis of the values base of sustainable development - through Buddhism but recognising other spiritual traditions was certainly a higlight for all of us.Dr. John Fien- UNESCO-UNEVOC Semminar Convenor
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169172833 (ปกอ่อน) 219 หน้า
ขนาด: 185 x 265 x 13 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน