0
ลด 70%
หลักการออกแบบและเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกหัดเขียนโปรแกรมด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามหลักการ สามารถใช้เป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับครูอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปได้
หนังสือ29.70 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อนำมาใช้กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ส่วนที่ 1 เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับอัลกอริทึม ด้วยการปูพื้นฐานแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบให้สามารถออกแบบอัลกอริทึมได้ ในขณะที่ ส่วนที่ 2 จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาปาสคาล โดยนำเอาอัลกอริทึมที่ออกแบบ มาใช้กับการเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เนื้อหาการเขียนโปรแกรมในเล่มจะมุ่งเน้นถึงหลักการคิดเป็นหลัก เพื่อให้ผู้อ่านเกิดทักษะ และรู้วิธีการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้องได้

สารบัญ

ส่วนที่ 1 อัลกอรึทึม
บทที่ 1 พื้นฐานการออกแบบและการเขียนโปรแกรม
บทที่ 2 รหัสเทียมและการวิเคราะห์งาน
บทที่ 3 การเขียนผังงาน

ส่วนที่ 2 การโปรแกรมด้วยภาษาปาสคาล
บทที่ 4 เริ่มต้นกับภาษาปาสคาล
บทที่ 5 ชนิดข้อมูล นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ การแสดงผล และการรับค่าข้อมูล
บทที่ 6 การกำหนดทางเลือกด้วย IF และ Case
บทที่ 7 การวนซ้ำเพื่อทำงานเป็นรอบ
บทที่ 8 ตัวแปรแบบอาร์เรย์
บทที่ 9 โปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160810420 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 171 x 219 x 14 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน