0
หลักการเขียนภาษาญี่ปุ่นด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียนชาวไทย
เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนรู้และสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังขาดประสบการณ์ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนเอกสาร การทำไฟล์เพื่อใช้ในการนำเสนอ ฯลฯ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นสำหรับผู้ที่เรียนรู้และสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในรัดับหนึ่ง แต่ยังขาดประสบการณ์ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆ ทั้งการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนเอกสาร การทำไฟล์เพื่อใช้ในการนำเสนอ ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยภายในตำราเล่มนี้ จะเริ่มต้นจากการแนะนำวิธีการพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นในคอมพิวเตอร์ วิธีการสืบค้นและบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น จากนั้นจะเป็นการอธิบายถึงแนวทางและเคล็ดลับในการพิมพ์ ตลอดจนมารยาทและข้อควรระวัง ในกรณีที่ต้องการเขียนเอกสารเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ รวมถึงการทำไฟล์เพื่อใช้ในการนำเสนอ และในส่วนสุดท้ายจะเป็นการแนะนำแนวทางในการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล และจริยธรรมสารสนเทศในกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นและนำเสนอข้อมูล โดยในแต่ละส่วนจะมีแบบฝึกหัดให้ผู้อ่านได้ลองปฏิบัติตามคำอธิบายที่มีในตำรา เพื่อช่วยให้สามารถเข้าใจและฝึกฝนจนเกิดความเคยชินในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเขียนภาษาญี่ปุ่นในที่สุด

สารบัญ

1 มาพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ : ฝึกพื้นฐานในการพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้คอมพิวเตอร์ด้วยภาษาญี่ปุ่น
2 มาสืบค้นข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ : ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลสำหรับการทำเอกสาร เกี่ยวกับเมืองไรโจและงานเทศกาลที่จะจัดขึ้น
3 มาเขียนอีเมลเป็นภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ : ใช้อีเมลติดต่อกับสมาชิกคณะกรรมการดำเนินงาน และตอบข้อสอบถามต่าง ๆ
4 มาเขียนเอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ : เขียนเอกสารสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับงานเทศกาล (เช่น วันเปิดงาน สถานที่จัดงาน โปรแกรมงาน เป็นต้น) ให้เข้าใจได้ง่าย
5 มาทำสไลด์นำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ : จัดทำสไลด์เพื่อใช้แนะนำงานเทศกาล เขียนคำบรรยายและเตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742319298 (ปกอ่อน) 135 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 6 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2018
ชื่อเรื่องต้นฉบับNihongo De Dekiru! Gaikokujin No Tame No Pasokon No Kihon
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : 3A Corporation, Tokyo, Japan
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน