0
ลด 50%
หลักการเขียนโปรแกรม
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกหัดเขียนโปรแกรมด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามหลักการ สามารถใช้เป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับครูอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปได้
หนังสือ49.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หลักการเขียนโปรแกรม" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) โดยจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของอัลกอริทึม เข้าใจตรรกะเกี่ยวกับโปรแกรม เรียนรู้ทักษะและวิธีการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง ถ่ายทอดในรูปแบบที่ง่ายต่อการเรียนรู้ พร้อมบทสรุปชัดเจน ตลอดจนแบบประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อทบทวนความรู้เข้าใจอีกด้วย

สารบัญ

ส่วนที่ 1 อัลกอริทึม
- บทที่ 1 พื้นฐานการออกแบบและการเขียนโปรแกรม
- บทที่ 2 รหัสเทียมและการวิเคราะห์งาน
- บทที่ 3 การเขียนผังงาน

ส่วนที่ 2 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาปาสคาล
- บทที่ 4 เริ่มต้นกับภาษาปาสคาล
- บทที่ 5 ชนิดข้อมูล นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ การแสดงผล และการรับค่าข้อมูล
- บทที่ 6 การกำหนดทางเลือกด้วย IF และ CASE
- บทที่ 7 การวนซ้ำเพื่อทำงานเป็นรอบ
- บทที่ 8 ตัวแปรแบบอาร์เรย์
- บทที่ 9 โปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160804672 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 175 x 221 x 13 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน