0
หลักการและการปฏิบัติ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
รวมบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางการในทุกองค์ประกอบ เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้เขียน จตุรงค์ เหมรา
หนังสือ294.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่เรียบเรียงขึ้นจากหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทฤษฎี งานวิจัย และบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบทความเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายในทุกองค์ประกอบ ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา สุขศึกษา และการส่งเสริมสุขภาพ โดยผู้เรียบเรียงได้สังเคราะห์ รวบรวมบทความต่าง ๆ ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนและการอภิปรายผลการวิจัย ตลอดจนสามารถใช้เป็นคู่มือสำหรับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ครูพลศึกษาและสุขศึกษา และครูฝึกการออกกำลังกาย

สารบัญ

บทที่ 1 หลักการและแนวคิด
บทที่ 2 อัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือด
บทที่ 3 องค์ประกอบของร่างกายและความอ่อนตัว
บทที่ 4 การทดสอบความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ
บทที่ 5 การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
บทที่ 6 การทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ
บทที่ 7 การทดสอบพลัง
บทที่ 8 การทดสอบความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว
บทที่ 9 การทรงตัวและความมั่นคง
บทที่ 10 การทดสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337775 (ปกอ่อน) 420 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 765 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน