0
หลักคิดเรื่องกลยุทธ์และการแข่งขัน (ฉบับปรับปรุง)
คัมภีร์เพื่อการแข่งขันและกลยุทธ์ของผู้ชนะ รู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักคิดและทฤษฎี ของปรมาจารย์ระดับโลก
หนังสือ285.00 บาท
e-books(PDF) ?300.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   รู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถึงแก่นความคิดอันเฉียบคมของ "Michael E. Porter" ปรมาจารย์ระดับโลก "เรื่องกลยุทธ์และการแข่งขัน" ที่ผู้บริหารและผู้นำองค์กรสามารถนำไปปฏิบัติจริงอย่างได้ผล ไม่ว่าจะเป็น หลักการที่สำคัญของห่วงโซ่คุณค่า พลังผลักดัน 5 ประการ ความได้เปรียบในการแข่งขัน การสร้างมูลค่าเพิ่ม การเลือกในแบบที่ได้อย่างเสียอย่าง และแนวคิดใหม่เกี่ยวกับบททดสอบ 5 ประการของกลยุทธ์ที่ดี ที่จะเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งต่อการที่องค์กรจะบรรลุความสำเร็จ และมุ่งสู่ชัยชนะได้ในทุกสถานการณ์ หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะเป็นคู่มือสำหรับผู้บริหาร คนทำงาน รวมถึงผู้ที่กำลังศึกษา MBA ทุกคน!

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : การแข่งขันคืออะไร?
- บทที่ 1 การแข่งขัน : กรอบความคิดที่เหมาะสม
- บทที่ 2 พลังผลักดัน 5 ประการ : การแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไร
- บทที่ 3 ความได้เปรียบในการแข่งขัน : ห่วงโซ่คุณค่าและผลการดำเนินงานของธุรกิจ

ส่วนที่ 2 : กลยุทธ์คืออะไร?
- บทที่ 4 : การสร้างมูลค่าเพิ่ม : หัวใจสำคัญของธุรกิจ
- บทที่ 5 : การเลือกแบบที่ได้อย่างเสียอย่าง : สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้
- บทที่ 6 : ความสอดคล้องและเหมาะสม : ปัจจัยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน
- บทที่ 7 : ความต่อเนื่องของกลยุทธ์ : ปัจจัยสนับสนุนและส่งเสริม

บทสรุป : ข้อสรุปที่ควรนำไปปฏิบัติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744145208 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 156 x 236 x 19 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
ชื่อเรื่องต้นฉบับUnderstanding Michael Porter : The Essential Guide to Competition and Strategy
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Harvard Business Review Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน