0
ลด 10%
หลักพืชกรรม (สอศ.) (รหัสวิชา 20501-2001)
เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ66.60 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "หลักพืชกรรม (รหัสวิชา 20501-2001)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ความสำคัญของพืชในด้านต่างๆ การจำแนกพืช ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางพืชกรรม รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืช

สารบัญ

บทที่ 1 ความสำคัญของพืชในด้านต่างๆ
บทที่ 2 การจำแนกพืช
บทที่ 3 ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช
บทที่ 4 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางพืชกรรม
บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืช

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160837670 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 7 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน