0
หลักภาษาน่ารู้ ป.2 +เฉลย
เนื้อหารายละเอียดครบทุกเรื่อง พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนเข้าใจง่าย แบบฝึกชวนคิด-ลองทำที่หลากหลายครบทุกบท แบบทดสอบท้ายบทครบทุกบท แนวข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมเฉลยยกเล่ม
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหารายละเอียดของ "หลักภาษา" ครบทุกเรื่อง สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนเข้าใจง่าย มีแบบฝึกชวนคิด-ลองทำที่หลากหลาย แบบทดสอบท้ายบทครบทุกบท และแนวข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม

สารบัญ

บทที่ 1 พยัญชนะในภาษาไทย
บทที่ 2 สระในภาษาไทย
บทที่ 3 วรรณยุกต์ในภาษาไทย
บทที่ 4 มาตราตัวสะกด
บทที่ 5 ไตรยางค์
บทที่ 6 อักษรควบ
บทที่ 7 อักษรนำ
บทที่ 8 คำเป็น คำตาย
บทที่ 9 การผันวรรรยุกต์คำ
บทที่ 10 การประสมอักษร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2019022000033 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน