0
หลักภาษาน่ารู้ ป.4 +เฉลย
เนื้อหารายละเอียดครบทุกเรื่อง พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนเข้าใจง่าย แบบฝึกชวนคิด-ลองทำที่หลากหลายครบทุกบท แบบทดสอบท้ายบทครบทุกบท แนวข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ194.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหารายละเอียดของ "หลักภาษาน่ารู้" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนเข้าใจง่าย มีแบบฝึกชวนคิด-ลองทำที่หลากหลาย แบบทดสอบท้ายบทครบทุกบท และแนวข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม ให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 อักษรไทยและหลักการเขียนตัวอักษร
บทที่ 2 มาตราตัวสะกด
บทที่ 3 ไตรยางศ์
บทที่ 4 คำเป็น คำตาย
บทที่ 5 อีกษรควบ อักษรนำ
บทที่ 6 การผันวรรณยุกต์คำ
บบที่ 7 พยางค์และคำ
บทที่ 8 คำที่ออกเสียง อะ
บทที่ 9 คำที่ใช้สระ ใ- และสระ ไ-
บทที่ 10 การอ่านออกเสียงคำที่มี ฤ ฤๅ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2019041100066 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน