0
หลักภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2
กิจกรรมและแบบฝึกหัดในแต่ละเรื่องได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ มาบูรณาการตามความเหมาะสมและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปสู่การพัฒนาการนักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบเรียนหลักภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยกิจกรรมและแบบฝึกหัดในแต่ละเรื่องได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการตามความเหมาะสมและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปสู่การพัฒนาการนักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ

สารบัญ

1. คำที่ใช้ บัน บรร
2. คำที่ใช้ รร
3. คำที่ประวิสรรชนีย์ และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
4. ประโยคเพื่อการสื่อสาร
5. คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
6. คำคล้องจอง คำขวัญ
7. คำราชาศัพท์ คำสุภาพ
8. เครื่องหมายวรรณตอน
9. คำที่มีการันต์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789990154542 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 4 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน