0
หลักภาษาไทย ม.2 +เฉลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาภาษาไทย สำหรับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมตัวอย่างแบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 รูปลักษณ์ของคำไทย
บทที่ 2 การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย
บทที่ 3 การเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง
บทที่ 4 การจำแนกคำในภาษาไทย
บทที่ 5 การจำแนกคำในภาษาไทย (ต่อ)
บทที่ 6 การสังเกตคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต
บทที่ 7 เครื่องหมายวรรณตอนในภาษาไทย
บทที่ 8 วลีและประโยค
บทที่ 9 คำราชาศัพท์ที่ควรทราบ
บทที่ 10 สำนวนโวหาร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163061508 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 189 x 261 x 12 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน