0
หลักภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์)
คู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยทุกระดับ ฉบับสมบูรณ์
หนังสือ246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "หลักภาษาไทย" ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนภาษาไทย เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับหลักภาษาไทยขั้นพื้นฐาน หลักการเขียนคำไทย หลักการเขียนทั่วไป หลักการอ่านคำไทย ภาษาถิ่นเปรียบเทียบ ราชาศัพท์ และลักษณะคำประพันธ์ไทย โดยผู้เขียนได้รวบรวมมาจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้วนำมาเรียบเรียงตามลำดับความยากง่ายและความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ครอบคลุมหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 หลักภาษาไทยพื้นฐาน
บทที่ 2 หลักการเขียน คำในภาษาไทย
บทที่ 3 หลักการเขียนทั่วไป
บทที่ 4 หลักการอ่านคำในภาษาไทย
บทที่ 5 ภาษาถิ่นเปรียบเทียบ
บทที่ 6 ราชาศัพท์
บทที่ 7 ลักษณะคำประพันธ์ไทย
บทที่ 8 สำนวนไทย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017148 (ปกอ่อน) 512 หน้า
ขนาด: 186 x 259 x 23 มม.
น้ำหนัก: 890 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน