0
หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
หนังสือหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้าเล่มนี้ได้เขียนและเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ของการสอน และการให้ความรู้จากการเป็นวิทยากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
หนังสือ389.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า" เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ของการสอน และการให้ความรู้จากการเป็นวิทยากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งพบว่าความรู้พื้นฐาน ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และการนำไปประยุกต์ใช้ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นวิศวกร นิสิต นักศึกษา นักเรียน ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าโดยตรง หรือสาขาอื่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ วิศวกรรมโยธา เหมืองแร่ เครื่องกล อุตสาหการ สิ่งทอ การเกษตร เคมี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมในแต่ละบทผู้เขียนได้ใช้คำอธิบายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของสภาวิศวกรที่เคยกำหนด เพิ่มรายละเอียดเนื้อหาให้มากและเข้มข้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาเป็นลำดับขั้นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน วงจรกระแสสลับ วงจรสามเฟส ระบบส่งและจ่ายกำลังการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง ในบทต่อไปเนื้อหาเน้นทางด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้า กล่าวคือเรียนรู้เกี่ยวกับ หม้อแปลง เครื่องจักรกลกระแสตรง มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ซิงโครนัสมอเตอร์ มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว และเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

สารบัญ

บทที่ 1 วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน
บทที่ 2 วงจรกระแสสลับ
บทที่ 3 วงจรสามเฟส
บทที่ 4 ระบส่งและจำหน่ายกำลัง
บทที่ 5 การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง
บทที่ 6 หม้อแปลง
บทที่ 7 เครื่องจักรกลกระแสตรง
บทที่ 8 มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส
บทที่ 9 มอเตอร์ซิงโครนัส
บทที่ 10 มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339908 (ปกอ่อน) 632 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 21 มม.
น้ำหนัก: 1155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน