0
หลักรณรงค์: เปลี่ยนโลกได้ด้วยมือเปล่า : The Campaign: King of Communication
ชนะทุกสมรภูมิการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย "พลังการสื่อสาร"
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การรณรงค์ต้องยึดมั่นใน "จริยธรรมสื่อ" อย่างแน่วแน่ เพราะการรณรงค์ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อที่มุ่งสร้างภาพในมิติต่าง ๆ และปลุกปั่นให้ผู้รับสารคล้อยตามโดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความจริง การรณรงค์ นอกจากทำให้ผู้คนเห็นปัญหาแล้วยังต้องนำเสนอทางออกด้วย มิเช่นนั้นก็จะเป็นเพียงการปลุกกระแสให้ผู้คนในสังคมลุกขึ้น แต่ไม่รู้จะเดินไปทางไหนต่อไปก็จะทำให้การรณรงค์นั้นไร้ความหมาย รณรงค์ แท้จริงแล้วก็คือรณยุทธอย่างสันติเป็นการรบโดยไม่ต้องรบ แต่มุ่งระดมการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ผู้คนหันมาร่วมกันเอาชนะทุกสรรพสิ่งแม้แต่จิตใจตนเอง

สารบัญ

ภาคที่ 1 บนหนทางของหลักการรณรงค์
ภาคที่ 2 หลักการสื่อสารกับการรณรงค์
ภาคที่ 3 หลักการวางแผนงานรณรงค์
ภาคที่ 4 กลยุทธ์เนื้อหาเพื่อการรณรงค์
ภาคที่ 5 กลยุทธ์สื่อเพื่อการรณรงค์
ภาคที่ 6 การรณรงค์ทางการตลาด
ภาคที่ 7 การรณรงค์ทางการเมือง
ภาคที่ 8 การรณรงค์ทางสังคม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164850804 (ปกอ่อน) 260 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์สุระชัย ชูผกา
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน