0
ลด 10%
หลักวิทยาศาสตร์ ม.4-5-6 เตรียมสอบ O-NET ม.6 และ 9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เน้นเจาะลึกโจทย์ข้อสอบ อธิบาย วิเคราะห์ และสรุปตัวเลือกของข้อสอบอย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ฝึกทำโจทย์ข้อสอบ และติวเนื้อหาด้วยตนเองก่อนสอบ
หนังสือ160.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "หลักวิทยาศาสตร์ ม.4-5-6 เตรียมสอบ O-NET ม.6 และ 9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป" เล่มนี้ เป็นหนังสือคู่มือวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสาระเนื้อหาครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายในเล่ม เน้นเจาะลึกโจทย์ข้อสอบ อธิบาย วิเคราะห์ และสรุปตัวเลือกของข้อสอบอย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ฝึกทำโจทย์ข้อสอบ และติวเนื้อหาด้วยตนเองก่อนสอบ ทั้งการพิชิตข้อสอบในระดับชั้น ม.4-5-6 และการเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป อย่างได้ผล

สารบัญ

สาระที่ 1-2 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
สาระที่ 5 พลังงาน
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162373992 (ปกอ่อน) 412 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 730 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน