0
หลักวิศวกรรมเครื่องมือเบื้องต้น : การออกแบบจิก, ฟิกซ์เจอร์และเกจตรวจสอบ
นำเสนอหลักพื้นฐานของวิศวกรรมเครื่องมือ การบังคับชิ้นงาน กระบวนการออกแบบอุปกรณ์ยึดชิ้นงาน การออกแบบจิกเจาะรู การออกแบบฟิกซ์เจอร์สำหรับงานกัดโลหะ อุปกรณ์ยึดชิ้นงานบนเครื่องกลึง การทำอุปกรณ์ยึดชิ้นงาน
หนังสือ475.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามของผู้เขียน ที่นำเอาหลักพื้นฐานที่สำคัญของวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของขนาดและตำแหน่ง (Tolerances for Size and Position) และการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของงานประกอบ (Tolerance Analysis for Assembly) มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบอุปกรณ์ยึดชิ้นงานสำหรับงานเจาะรู (Drill jigs), งานกัดโลหะ (Milling Fixtures), งานกลึง (Turning Fixtures), และเกจตรวจสอบชิ้นงาน (limit and Position Gages)

    ถึงแม้ว่าอุปกรณ์และเกจเหล่านี้จะเป็นการประกอบแบบตายตัว (Fixed assembly) และอาศัยความชำนาญในการสร้างของช่างทำเครื่องมือก็ตาม แต่ด้วยหลักการของการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของมิติของชิ้นส่วนประกอบ จะทำให้ผู้ออกแบบสามารถกำหนดขนาดความคลาดเคลื่อนของมิติต่างๆ ที่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการสร้าง หรือสามารถประเมินแนวโน้มของปัญหา หรือจุดที่ควรระมัดระวังในการสร้างเป็นพิเศษได้

สารบัญ

บทที่ 1 หลักพื้นฐานของวิศวกรรมเครื่องมือ
บทที่ 2 การบังคับชิ้นงาน
บทที่ 3 กระบวนการออกแบบอุปกรณ์ยึดชิ้นงาน
บทที่ 4 การออกแบบจิกสำหรับเจาะรู
บทที่ 5 การออกแบบฟิกซ์เจอร์สำหรับงานกัดโลหะ
บทที่ 6 อุปกรณ์ยึดชิ้นงานสำหรับงานกลึง
บทที่ 7 การทำอุปกรณ์ยึดชิ้นงาน
บทที่ 8 การออกแบบฟิกซ์เจอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 9 การออกแบบเกจตรวจสอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163358776 (ปกอ่อน) 275 หน้า
ขนาด: 210 x 291 x 15 มม.
น้ำหนัก: 710 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ยงยุทธ เสริมสุธีอนุวัฒน์
เดือนปีที่พิมพ์: --/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน