0
หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนสำหรับโรงพยาบาล (Audio)
วัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมหลักสูตรนี้คือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในการสื่อสารกับผู้ป่วยที่พูดภาษาจีน ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้อกับบริการในโรงพยาบาล
ผู้เขียน ธัญชนก เล่ง
e-books(PDF) ?300.00 บาท
audiobooks200.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หลักสูตรชุดนี้มีเนื้อหาที่ประกอบด้วยดังนี้
1)การต้อนรับผู้ป่วย
2)การตรวจร่างกาย
3)เจาะเลือดและตรวจเลือด
4)นัดพบแพทย์
5)ไม่สามารถตั้งครรภ์และมีลูกได้
6)ฉีดยา
7)ศัลยกรรม
8)รักษาในโรงพยาบาล
9)การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
10)รับยา

สารบัญ

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนสำหรับโรงพยาบาล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Medical Chinese for Hospital
ชื่อภาษาจีน :
พร้อมหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นชื่อเดียวกัน

หลักสูตรชุดนี้มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ :

1)การต้อนรับผู้ป่วย
2)การตรวจร่างกาย
3)เจาะเลือดและตรวจเลือด
4)นัดพบแพทย์
5)ไม่สามารถตั้งครรภ์และมีลูกได้
6)ฉีดยา
7)ศัลยกรรม
8)รักษาในโรงพยาบาล
9)การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
10)รับยา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้เขียนได้เขียนและรวบรวมหลักสูตร “การสนทนาภาษาจีนสำหรับโรงพยาบาล” ฉบับนี้ขึ้นมา โดยอาศัยประสบการณ์ ความเข้าใจและการสังเกตทางการแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เมื่อสอบถามแพทย์หรือเข้าการรักษาในโรงพยาบาลหรือเยี่ยมชมโรงพยาบาลในประเทศไทยและต่างประเทศ หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 10 บท ครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานการสนทนาเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาล เช่น: การต้อนรับผู้ป่วย การตรวจร่างกาย เจาะเลือดและตรวจเลือด นัดพบแพทย์ ไม่สามารถตั้งครรภ์และมีลูกได้ ฉีดยา ศัลยกรรม รักษาในโรงพยาบาล การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล รับยาและต่าง ๆ หลักสูตรนี้เหมาะกับการเรียนการสอนสนทนาเฉพาะทางโรงพยาบาล 60-80 ชั่วโมงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีพื้นฐานการออกเสียงพินยินและผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ได้เรียนรู้ภาษาจีนด้านการแพทย์อย่างรวดเร็ว ทางเรายังได้ลงทุนจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และใช้เวลาห้าเดือนในการผลิตซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยวิดีโอและเสียงอ่านสองภาษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฟังในการเดินทางไปกลับที่ทำงาน
หากสถาบันหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสนใจจะซื้อหนังสือเรียนพร้อมไฟล์ Video & MP 3 นี้เพื่อเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับโรงพยาบาล สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับผู้เขียน อาจารย์ธัญชนก เล่ง (Liling) โดยผ่านช่องทางด้านล่าง
Website: www.thaiccschool.com / E-mail : thaiccschool@gmail.com / Wechat หรือ Line : Thaiccschool

คำนิยม
We make you become a Chinese expert!
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522840141026 0Bytes (Audio) 10 บท
ประเภท: Audiobook
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน