0
หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา
จัดทำขึ้นเพื่อให้สังคมโดยเฉพาะผู้นำทางการศึกษา ได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาอย่างลึกซึ้ง เข้มข้น และคมชัดมากขึ้น จะได้ช่วยกันผลักดันให้มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ยกระดับประเทศไทยให้ก้าวหน้าขึ้นได้
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ถ้าเรามองดูประเทศที่ก้าวหน้าและยิ่งใหญ่ในโลกแล้ว เราจะเห็นได้ว่าประเทศเหล่านี้ มีมหาวิทยาลัยที่ก้าวหน้าและยิ่งใหญ่ด้วยพร้อมกันไป อย่างสหรัฐอเมริกามีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหราชอาณาจักรมีออกซฟอร์ด จีนมีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สิงคโปร์มีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ แสดงว่ามหาวิทยาลัยต้องมีบทบาทต่อความก้าวหน้าของประเทศอยู่ไม่น้อยทีเดียว การทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยและบทบาทของวิทยาลัย จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะประเทศไทยในปัจจุบันที่อยู่ระหว่างการปรับและเปลี่ยนการศึกษาของประเทศอย่างกว้างขวาง

    หนังสือ "หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา" เล่มนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้สังคมโดยเฉพาะผู้นำทางการศึกษา ได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาอย่างลึกซึ้ง เข้มข้น และคมชัดมากขึ้น จะได้ช่วยกันผลักดันให้มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ยกระดับประเทศไทยให้ก้าวหน้าและยิ่งใหญ่ขึ้นได้

   หนังสือ

สารบัญ

บทที่ 1 จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษา
บทที่ 2 หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
บทที่ 3 การดำเนินการสอนในระดับอุดมศึกษา
บทที่ 4 งานวิจัย : หลักคิดและวิธีคิดในการดำเนินงาน
บทที่ 5 งานบริการชุมชน
บทที่ 6 นิสิตนักศึกษากับการเรียนการสอน
บทที่ 7 อาจารย์มหาวิทยาลัยกับผลงานทางวิชาการ : สภาพปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
บทที่ 8 ผู้บริหารกับการพัฒนางานทางวิชาการและเอกสาร
บทที่ 9 การบริหารสถาบันอุดมศึกษา
บทที่ 10 ความเป็นผู้นำในสถาบันอุดมศึกษา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338406 (ปกอ่อน) 386 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 18 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน