0
หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา : จากการบรรยายแบบประเพณีโบราณสู่การสอนแบบไม่สอน
ผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้จะรู้ว่าจุดมุ่งหมายและภารกิจของอุดมศึกษามีอะไรบ้าง เพราะอะไร ลักษณะของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างไร เทคนิคการสอนแบบใหม่ ๆ ที่เรียกว่าการสอนเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างไร ฯลฯ
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ผู้สอนระดับอุดมศึกษาที่จะประสบความสำเร็จในการสอนได้ดี จะสวมหมวก 2 ใบเสมอ หมวกใบแรก คือ ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านที่อาจารย์ได้เรียนมาโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์ วิศวะ บัญชี กฎหมาย หมวกใบที่สอง คือ ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนที่อาจารย์จะต้องทำหน้าที่สอนอยู่เป็นประจำ อาจารย์ระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่แล้วจะมีความรู้และความเชี่ยวชาญในหมวกใบแรกอย่างดี แต่หมวกใบที่สองคือ ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนนั้นยังขาดอยู่มาก

    หนังสือ "หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา จากการบรรยายแบบประเพณีโบราณสู่การสอนแบบไม่สอน" เล่มนี้ จะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถสวมหมวกใบที่สองได้อย่างเหมาะสม สวยงาม และมีคุณภาพสูง ผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้จะรู้ว่าจุดมุ่งหมายและภารกิจของอุดมศึกษามีอะไรบ้าง เพราะอะไร ลักษณะของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างไร เทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ ที่เรียกว่าการสอนเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างไร ตลอดจนการวางแผนและการดำเนินการสอนให้มีระบบ และจบลงด้วยชั่วโมงแรกและชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนว่าผู้สอนควรทำอย่างไร

สารบัญ

บทนำ : เปิดปากศิษย์ปิดปากครู
1. ความรู้พื้นฐานเพื่อการสอน
2. เทคนิคการสอนหลัก
3. เทคนิคการสอนเชิงสร้างสรรค์
4. เทคนิคการสอนเชิงผสมผสาน
5. การวางแผนการสอน
6. การวางแผนการสอน (ต่อ)
7. ชั่วโมงแรกและชั่วโมงต่อ ๆ ไป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339182 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน