0
หลักไวยากรณ์จีน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง
ภาษาจีนไม่ได้ยาก อย่างที่คิด หนังสือเสริมหลักสูตร ที่น่าสนใจ สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
หนังสือ133.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "หลักไวยากรณ์จีน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง" เล่มนี้ เป็นหนังสือเสริมหลักสูตรที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ตลอดจนท่านผู้ใฝ่รู้ ท่านที่ต้องการยกระดับความรู้ภาษาจีน แต่ไม่มีเวลาไปเรียนเพิ่ม จำต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อเรียนรู้เข้าใจหลักไวยากรณ์จีนอย่างถูกต้อง สามารถพูดและเขียนภาษาจีนได้โดยไม่อายใคร เพราะคุณอดุลย์ รัตนมั่นเกษม ผู้มีผลงานมากมายทั้งในด้านงานเขียนและงานแปลแนวจีน ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ด้วยสำนวนที่กระชับและอ่านเข้าใจง่าย เพื่อรับใช้ท่านผู้มีอุปการคุณโดยเฉพาะ

สารบัญ

บทที่ 1 ประมวลศัพท์
บทที่ 2 ไวยากรณ์
บทที่ 3 เครื่องหมายวรรคตอน
บทที่ 4 บรรทัดฐานของภาษาจีน
บทที่ 5 สำนวนโวหาร

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2908551314929 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 142 x 208 x 14 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เต๋าประยุกต์ ๒๐๑๑, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน