0
หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคิดระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
ให้รายละเอียดมากมายมหาศาลเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างนักศึกษากับ พคท. รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิต ความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของนักปฏิวัติจำนวนมาก
หนังสือ503.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "หลัง 6 ตุลาฯ" เล่มนี้ ได้ปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ชื่อ "ความขัดแย้งทางความคิดในขบวนการคอมมิวนิสต์ไทยในช่วง 2519-2525" ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่คั่นอยู่ระหว่างช่วงที่รุ่งโรจน์ที่สุด กับช่วงที่ตกต่ำที่สุดของขบวนการคอมมิวนิสต์ไทย กล่าวคือ อยู่ตรงรอยต่อระหว่างช่วงที่นักศึกษาและปัญญาชนจำนวนมาก เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยอาวุธกับ พคท. หลังกรณี 6 ตุลาคม 2519 กับช่วงที่ พคท. แตกสลายลงโดยพื้นฐานหลังจากจัดการประชุมสมัชชาพรรคฯ ครั้งที่ 4 ในต้นปี 2525

    ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "ความขัดแย้งทางความคิดในขบวนการคอมมิวนิสต์ไทยในช่วง 2519-2525" จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นขบวนการทางการเมืองที่เข้มแข็ง และสร้างความหวาดหวั่นให้กับรัฐบาลมากที่สุดในช่วงทศวรรษ 2520 อันจะนำไปสู่ความเข้าใจที่มีต่อการเมืองไทยในช่วงทศวรรษ 2520 ที่ลึกซึ้งรอบด้าน...

สารบัญ

ภาค 1 หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคิดระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
- บทที่ 1 ปัญหาในงานเขียนเกี่ยวกับ พคท.หลังกรณี 6 ตุลาคม 2519
- บทที่ 2 นักศึกษาปัญญาชา กับ พคท.
- บทที่ 3 การวิจารณ์ พคท. นอก พคท.
- บทที่ 4 การวิพากษ์ พคท. โดย พคท.
- บทที่ 5 วิวาทะระหว่างผู้นำ พคท.
- บทที่ 6 บทสรุป : จากหนึ่งเดียวสู่ความหลากหลาย

ภาค 2 สิ่งพิมพ์ปฏิวัติและบันทึกจากป่าเขา
- สิ่งพิมพ์ปฏิวัติของนักศึกษาปัญญาชน ในเขตป่าเขาหลัง 6 ตุลาฯ
- น้ำป่า ของ สมพร จันทรชัย ในสายธารความทรงจำผ่านศึก
- บันทึกความทรงจำจากป่าเขา

คำนิยม
"สรุปแล้ว หนังสือของ ธิกานต์ ศรีนารา เล่มนี้ จึงเป็นงานเขียนที่มีคุณูปการอย่างมาก ในการทำความเข้าใจกับประวัติศาสตร์ยุคใกล้ที่ยังไม่เคยมีใครค้นคว้าอย่างจริงจังมาก่อน และชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายในการอธิบายประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน หนังสือเล่มนี้จึงเป็นงานเขียนประวัติศาสตร์ฝ่ายประชาชนที่สำคัญยิ่ง..."สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860131 (ปกอ่อน) 528 หน้า
ขนาด: 166 x 242 x 29 มม.
น้ำหนัก: 785 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน