0
หลุนอี่ว์ : ขงจื่อสนทนา
หลุนอี่ว์ คือ เพชร คือ ปัญญา คือ มณีล้ำค่า ช่วยตัดมายาแห่งโลก นี่คือโศลกที่ยิ่งใหญ่แห่งอารยธรรมจีน
หนังสือ617.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หลุนอี่ว์ : ขงจื่อสนทนา" รวมบทสนทนาระหว่างขงจื่อกับศิษย์ ถือเป็นคัมภีร์ที่สำคัญที่สุดในพัฒนาการอันยาวนานของปรัชญาสำนักขงจื่อ และของประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาจีน ผ่านการแปลโดย "สุวรรณา สถาอานันท์" จึงทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับการแปลที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้คนทั้งนักวิชาการ นักศึกษา และผู้ใฝ่รู้ทั่วไปให้หันมาสนใจสนทนากับขงจื่ออย่างจริง และพัฒนาวิจารณญาณของตนและของสังคมโดยรวมได้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

- ตัวบทหลุนอี่ว์กับผู้ร่วมสนทนา
- โครงการทางปรัชญาของขงจื่อ
- มนุษยธรรม (เหริน)
- ความรัก ความเกลียด
- ขนบจารีต (หลี่)
- วิญญูชน (จวินจื่อ)
- การเดินทาง
- รัฐมีเต๋า
- ปรัชญาขงจื่อกับลักษณะอนุรักษนิยม
- การแปลหลุนอี่ว์

ข้อมูลเพิ่มเติม

- หนึ่งในหนังสือสำคัญที่สุดแห่งอารยธรรมจีน

คำนิยม
สังคมสยามของเราไม่มีกระแสรุ่มร้อนที่จะมาผลักดันให้สนใจขงจื่อจนผู้คนชวนกันแตกตื่นเหมือนแผ่นดินจีน "หลุนอีว์ : ขงจื่อสนทนา" ของอาจารย์สุวรรณาเล่มนี้ จึงไม่ได้เกิดจากการตามกระแสหรือการพยายามสร้างกระแสแต่อย่างไร หากเป็นผลของงานที่สั่งสมทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และแม้จะไม่ใช่หลุนอี่ว์พากย์ไทยฉบับแรก แต่ก็เป็นฉบับที่กลายเป็นสดมภ์หลักสำหรับใช้ฝึกเรียนรู้วิธีการสนทนาทางปัญญาอย่างมีคัมภียภาพแลบุกเบิกกระตุ้นให้วงวิชาการไทยศึกษาขงจื่ออย่างมีหลักวิชาได้มั่นคงยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นสดมภือันสถาพรอย่างมิพักต้องสงสัยเยี่ยงเดียวกับที่ในพากย์ภาษาอังกฤษยังคงต้องให้ความนับถือต่อฉบับของ James Legge ในปัจจุบันอยู่ แม้จะผ่านกาลเวลาไปแล้วเป็นร้อยปีปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167982342 (ปกอ่อน) 736 หน้า
ขนาด: 146 x 215 x 44 มม.
น้ำหนัก: 805 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์openbooks, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน