0
หอคอย LED พลังน้ำ
สื่อเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่สามารถทดลองได้ด้วยตัวเอง พบกับการทดลองเคมี น้ำทำให้หลอดไฟ LED สว่างได้อย่างไร? โดยความรู้ที่ได้จากการทดลองจะเชื่อมโยงสู่ STEM Education ได้เป็นอย่างดี
ราคาพิเศษ100.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "หอคอย LED พลังน้ำ" สื่อเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่สามารถทดลองได้ด้วยตัวเอง พบกับการทดลองเคมี น้ำทำให้หลอดไฟ LED สว่างได้อย่างไร? โดยความรู้ที่ได้จากการทดลองจะเชื่อมโยงสู่ STEM Education ได้เป็นอย่างดี

    ชิ้นส่วนอุปกรณ์การทดลอง ประกอบด้วย
- แผ่นสังกะสี 2 แผ่น (สีเทาเงิน)
- แผ่นทองแดง 2 แผ่น (สีน้ำตาลแดง)
- แผ่นเทปใส 4 แผ่น
- หอคอยหลอด LED 1 ชุด พร้อม สายไฟเปล่า 1 เส้น
- ฝาขวดเจาะรู 2 ฝา
- ขวดเปล่า 2 ใบ (ไม่อยู่ในชุด)

    การทดลองแสนสนุก
1. พันสายไฟของหอคอยหลอด LED เข้ากับแผ่นสังกะสีและแผ่นทองแดง พันทับด้วยแผ่นเทปใส
2. พันสายไฟเส้นที่เหลือเข้ากับแผ่นสังกะสีและแผ่นทองแดง พันทับด้วยแผ่นเทปใส
3. เตรียมน้ำใส่ขวดพลาสติกทั้ง 2 ใบ ใส่แผ่นสังกะสีและแผ่นทองแดงลงไปบนฝาขวด แล้วจุ่มแผ่นทองแดง และสังกะสีลงในขวดน้ำตามรูป
4. หลอดไฟ LED ของหอคอยจะติดสว่าง

    จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้าเสียบแผ่นสังกะสีและแผ่นทองแดงลงในผลไม้หรือผักอื่น ๆ เช่น มะนาว แตงโม มันฝรั่ง แตงกวา หอมใหญ่ แครอต แอปเปิ้ล มะเขือเทศ
จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้าจุ่มแผ่นสังกะสีและแผ่นทองแดงลงไปในน้ำแบบต่าง ๆ เช่น น้ำอัดลม น้ำส้มสายชู น้ำเกลือ น้ำโซดา ... หอคอยหลอด LED จะติดสว่าง แสดงว่ามีไฟฟ้าเกิดขึ้น

    ความรู้พื้นฐาน
    หลักการของเซลล์เคมีไฟฟ้า คือ การเปลี่ยนจากพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยนำขั้วไฟฟ้า คือ แผ่นทองแดง และแผ่นสังกะสีจุ่มในสารอิเล็กโทรไลต์ โดยสารอิเล็กโทรไลต์ในการทดลองนี้มาจากน้ำ หรือผลไม้บางชนิด ในการทดลองนี้กำหนดให้แผ่นสังกะสีเป็นขั้วลบ และแผ่นทองแดงเป็นขั้วบวก ขั้วไฟฟ้าทั้งสองจะทำปฏิกิริยากับสารอิเล็กโทรไลต์แล้วเกิดการแตกตัว โดยสังกะสีจะแตกตัวให้อิเล็กตรอน ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วสังกะสีไปสู่ขั้วทองแดง ขั้วสังกะสีจะเป็นขั้วไฟฟ้าลบและมีศักย์ไฟฟ้าต่ำ ส่วนขั้วทองแดงจะเป็นขั้วไฟฟ้าบวกและมีศักย์ไฟฟ้าสูง ดังนั้นจะทำให้มีกระแสอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วสังกะสีไปสู่ขั้วทองแดง เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าปริมาณไม่มากนัก แต่เพียงพอททที่จะให้พลังงานแก่หลอดไฟ LED นาฬิกาเล็ก ๆ หรือโมดูลเสียงได้ โดยการใช้ขั้วโลหะสองชุด เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมซึ่งจะให้ศักย์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000748
ขนาด: 145 x 250 x 30 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน