0
หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์
มีเรื่องราวที่มีค่า น่าสนใจยิ่ง ในการสร้างสรรค์เชิง "นวัตกรรม" การเป็น "ต้นแบบ" ของการค้นคว้า รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยจากต่างประเทศ ที่มีผลผลิตในเชิงประจักษ์
หนังสือ261.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสไปต่างประเทศ จึงไปดูหอจดหมายเหตุต่างประเทศ เห็นว่ามีเอกสารที่จะมีประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอยู่มาก ถึงจะเป็นหอจดหมายเหตุที่คนไทยไปค้นคว้าแล้ว ก็ควรไปถ่ายสำเนากลับมา เนื่องจากระบบของหอจดหมายเหตุต่างประเทศคือ จะเปิดเผยเอกสารเมื่อครบทำหนด เช่น 30 ปี 50 ปี 100 ปีเป็นต้น จะทำให้มีเอกสารใหม่ ๆ ออกมาทุกปี

    ข้าพเจ้าเองไม่มีโอกาสที่จะไปนั่งค้นคว้า หรือเขียนบทความอะไรทางวิชาการมากนัก จึงขอแรงเพื่อนร่วมงานให้ไปช่วยอ่านและเลือกเอกสารที่มีประโยชน์มาไว้ที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อเอามาถึงได้ทำเรื่องย่อ จัดหมวดหมู่ ภายหลัง จัดทำข้อมูลลงคอมผิวเตอร์เป็นระบบดิจิตอลเพื่อให้ง่ายต่อการค้นคว้า

    หวังว่านอกจากอาจารย์และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะได้รับประโยชน์แล้ว ผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสไปศึกษาค้นคว้าในต่างประเทศ จะได้อาศัยค้นคว้าให้ได้ความคิดเบื้องต้น เพื่อให้ได้แรงบันดาลใจให้ไปทำงานให้ลีกซึ้งยิ่งขึ้น... (จากปกหลัง)

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ
บทที่ ๒ ความเป็นมา : พระราชดำริและพระราชประสงค์
บทที่ ๓ เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์จากต่างประเทศ : การรวบรวมและจัดเก็บ
บทที่ ๔ การเผยแพร่เอกสารสำคัญ : การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ
บทที่ ๕ การแปลเอกสารสำคัญ : เกาหลี จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และเพื่อนบ้านอาเซียน
บทที่ ๖ การวิจัยเชิงลึก งานเขียนสร้างสรรค์ทางประวัติศาสตร์ไทย : สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ สมัยสงครามเย็นและยุคหลังสงครามเย็น
บทที่ ๗ การบริการความรู้ให้แก่ผู้สนใจ : นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
บทที่ ๘ โครงการสืบสานพระราชดำริฯ : การวิจัยเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่จากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ
บทที่ ๙ บทสรุปและส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165907583 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 144 x 208 x 18 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, มูลนิธิสถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน