0
หัดคัด หัดอ่าน แบบแจกลูกสะกดคำโดยยึดพยัญชนะต้นเป็นหลัก (เล่ม 1)
อ่านคล่องเขียนไว และสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
หนังสือ56.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เมื่อเด็กเรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และตัวสะกดจนครบถ้วนแล้ว ในลำดับถัดมาคือการสอน ให้เด็กรู้จักประสมคำ เพื่อให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ในหนังสือเล่มนี้จะแนะนำให้เด็กหัดคัด หัดอ่าน แบบแจกลูกสะกดคำ โดยยึดพยัญชนะต้นเป็นหลัก (ตรึงพยัญชนะ) วิธีการตรึงพยัญชนะนั้นก็คือ การคงไว้ซึ่งตัวพยัญชนะแต่จะเปลี่ยนรูปสระ ที่นำมาประสมเป็นคำ เมื่อรู้จักคำ และฝึกสะกดคำจนคล่องแล้วก็จะทำให้เด็ก ๆ อ่านได้เร็วขึ้นตามลำดับ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099301930 (ปกอ่อน) 68 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 4 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน