0
หัดคัด หัดอ่าน แบบแจกลูกสะกดคำโดยยึดสระและตัวสะกดเป็นหลัก (เล่ม 4)
อ่านคล่องเขียนไว และสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
หนังสือ56.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เมื่อเด็กเรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และตัวสะกดจนครบถ้วนแล้ว ในลำดับถัดมา คือการสอนให้เด็กรู้จักประสมคำ เพื่อให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ในหนังสือเล่มนี้จะแนะนำให้เด็กหัดคัด หัดอ่าน แบบแจกลูกสะกดคำโดยยึดสระและตัวสะกดเป็นหลัก (ตรึงสระและตัวสะกด) วิธีการตรึงสระและตัวสะกดนั้นก็คือ จะมีการคงไว้ซึ่งสระและตัวสะกด แต่จะมีการเปลี่ยนพยัญชนะที่นำมาประสมเป็นคำนั่นเอง เมื่อรู้จักคำ และฝึกสะกดคำจนคล่องแล้วก็จะทำให้เด็ก ๆ อ่านได้เร็วขึ้นตามลำดับ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099301961 (ปกอ่อน) 68 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 4 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน