0
หัดอ่านภาษาไทยแบบใหม่ ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 3
เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล เตรียมประถม ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น นักเรียนผู้ใหญ่ คุณครู อาจารย์ที่สอนภาษาไทย และผู้ที่อ่อนภาษาไทย เขียนหนังสือไม่ได้ หนังสือชุดนี้จะช่วยให้นักเรียนเก่งภาษาไทย
ผู้เขียน ไสว สุนทร
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หัดอ่านภาษาไทยแบบใหม่ ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 3" เล่มนี้ จะช่วยให้เด็กไทยอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เนื้อหาในเล่มเป็นการเขียนประสมพยัญชนะกับสระ ผันด้วยวรรณยุกต์ และสะกดด้วยพยัญชนะ ทั้งอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำทุกตัว ทั้งยังได้รวบรวมวลีในอักษรควบกล้ำ และอักษรนำ ที่มีอยู่ในภาษาไทยไว้มากมาย นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดอ่านท้ายบท ที่เป็นคำคล้องจอง อ่านแล้วเพลิดเพลิน และยังได้เขียน คำอ่าน คำแปล และความหมายของศัพท์ที่ยากไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล เตรียมประถม ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น นักเรียนผู้ใหญ่ คุณครู อาจารย์ที่สอนภาษาไทย และผู้อ่อนภาษาไทย อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163430632 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไตรสิกขา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน