0
หัดเขียน เรียน คัด สระและวรรณยุกต์
เรียนรู้สระ และวรรณยุกต์ภาษาจีน ฝึกฝนการเขียน การออกเสียง ควบคู่กับอักษรจีนที่เขียนง่าย พร้อมคำศัพท์พื้นฐานหลากหลาย เพื่อช่วยในการจดจำ
หนังสือ52.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "หัดเขียน เรียน คัด สระและวรรณยุกต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมสระของภาษาจีน จำนวน 38 รูป วรรณยุกต์ 4 เสียง และคัดเลือกอักษรจีนที่ใช้บ่อย เขียนง่าย เส้นขีดไม่ซับซ้อน เพื่อใช้ในการฝึกฝนการเขียนและการออกเสียงควบคู่กับสระภาษาจีน มีตารางเปรียบเทียบสระภาษาจีนกับสระภาษาไทย และตารางทบทวนคำศัพท์ท้ายเล่ม เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเบื้องต้น ครู-อาจารย์ ผู้ปกครองสามารถใช้ฝึกฝนการเขียนและการออกเสียงภาษาจีนให้แก่นักเรียนและบุตรหลาน

สารบัญ

- ตารางเทียบเสียงภาษาจีนเป็นภาษาไทย
- ฝึกเขียนอักษรจีนที่ใช้กับเสียงสระ
- ตารางเทียบเสียงสระเดี่ยว 6 ตัว
- ตารางเทียบเสียงสระผสม 29 ตัว
- ฝึกเขียนอักษรจีนที่ใช้กับเสียงวรรณยุกต์
- ตารางเทียบเสียงวรรณยุกต์จีนเป็นภาษาไทย
- ตารางทบทวนคำศัพท์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757415309 (ปกอ่อน) 44 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 3 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แมนดาริน เอดูเคชั่น, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน