0
หัวใจคณิตศาสตร์ ม.ต้น
ทำเกรด - สอบเข้า ม.4 - O-NET เล่มเดียวจบ ครบทุกสนามสอบ!
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไว้อย่างครบถ้วน กระชับ ชัดเจน จัดระเบียบความรู้ในแต่ละสาระไว้เป็นหมวดหมู่ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงประยุกต์ เข้มข้นทั้งเนื้อหาและตัวอย่าง พร้อมแนวข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชื่อดัง โดยมีเฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด เพื่อวัดความพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง

สารบัญ

Chapter 1 เลขคณิต (Arithmetic)
Chapter 2 พีชคณิต (Algebra)
Chapter 3 กราฟเบื้องต้น (Basic Graphs)
Chapter 4 สมการและอสมการ (Equations and Inequalities)
Chapter 5 เรขาคณิต (Geometry)
Chapter 6 การวัด (Measurement)
Chapter 7 สถิติและความน่าจะเป็น (Statistics and Proability)
Chapter 8 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Special Topics on Mathematics)

- แนวข้อสอบเข้า ม.4
- บทความท้ายเล่ม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164408500 (ปกอ่อน) 262 หน้า
ขนาด: 188 x 261 x 13 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ณัฐ อุดมพาณิชย์ (SYNTAX)
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน