0
หัวใจตื่นรู้
หนังสือที่เปิดเผย 7 ลำดับขั้นตอน เพื่อการเข้าใจชีวิต "ตื่น" จาก "ความทุกข์" สู่ความสุขที่แท้จริง
หนังสือ251.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับคู่มือเพื่อการ "ตื่นรู้" ในรูปแบบ How-To ที่จะช่วยสร้างความตระหนักรู้และแรงบันดาลใจ ให้ผู้อ่านเริ่มหันมาสนใจในการรู้จักตัวเอง ค้นหาความหมายของชีวิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการตื่นรู้สู่ความสุขที่แท้จริง ผ่านเส้นทาง 7 ลำดับขั้นของการตื่นรู้ที่เป็นสากล เข้าใจง่าย และปฏิบัติตามได้จริง เนื้อหาภายในเล่มได้แบ่งลำดับเป็น 7 ขั้นตอน 7 สี เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นเชิงรูปธรรม สามารถสำรวจตรวจสอบประดับจิตของตนเองว่าอยู่ในระดับใด และจะยกระดับจิตใจได้อย่างไรบ้าง เพื่อนำไปสู่การค้นพบความสุขที่แท้จริงของชีวิต

สารบัญ

ภาค 1 ทักทายโลกที่หลับใหล (Sleep)
1. หลับไหลในความไม่รู้
2. หลงในฝันว่าตื่นจากหลับไหล

ภาค 2 จุดเริ่มต้นของหัวใจตื่นรู้ (Awareness)
3. พบจุดเปลี่ยน ตั้งคำถาม

ภาค 3 สู่ปรากฏการณ์ใหม่ "หัวใจตื่นรู้" (Awakening)
4. แสวงหาคำตอบ ลงมือปฏิบัติ
5. ตื่นจากความหลง

ภาค 4 หนึ่งเดียวกัน...เราคือโลก โลกคือเรา (Oneness)
6. ดวงตาเห็นความจริง
7. สู่ความเป็นหนึ่งเดียว

บทส่งท้าย : ถึงเวลา "ตื่นรู้" ของเราทุกคน Wake Up Now

คำนิยม
มนุษย์ต่างจากสัตว์ที่มีศักยภาพอย่างหนึ่ง...นั่นคือ ศักยภาพที่จะเข้าถึงสิ่งสูงสุด สิ่งสูงสุดนี้เข้าถึงได้โดยประสบการณ์ ไม่ใช่โดยการคิด หรือตรรกะ หรือวิชาการ เมื่อมนุษย์เข้าถึงสภาวะสูงสุดนี้...จะอธิบายว่า ตนเองเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เกิดความรู้สึกนึกคิดใหม่ ที่ไม่เหมือนเดิม มีความเป็นอิสระ เบาสบาย มีความสุขอันล้ำลึกทั้งเนื้อทั้งตัว ประสบความงามอันล้นเหลือ เกิดความรักอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติทั้งหมด หนังสือเล่มนี้ใช้คำว่า New Heart New World ก็เช่นเดียวกันที่สะท้อนว่าสภาวะใหม่นี้เหมือนกับมีหัวใจดวงใหม่และโลกก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เป็นโลกใหม่ศ.นพ. ประเวศ วะสี- หนังสือที่อยู่ในมือท่านนี้ คือคู่มือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านหันมามองหาหนทางสู่โลกภายใน และจะช่วยปลุกปลอบใจท่านให้หาญกล้าที่จะก้าวไปสู่การตื่นรู้ความเป็นจริงภายในตัวท่านเอง การตื่นรู้ทางวิญญาณเป็นการงานของท่านเองเท่านั้น ที่จะต้องแสวงหาหนทางแห่งการตื่นรู้ด้วยตัวเองของท่านเอง
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163933386 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 19 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SOOK Publishing
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน