0
หัวใจแห่งความสำเร็จ
ผู้เขียน NAPOLEON, HILL, ปสงค์อาสา
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       "หัวใจแห่งความสำเร็จ" ของนโปเลียน ฮิลล์ เป็นหนังสือที่เปิดเผยการตรวจสอบหลักการ 17 ประการแห่งความสำเร็จที่ใช้ได้ผลจริงๆ และเปิดเผยมากที่สุดเท่าที่ นโปเลียน ฮิลล์ ได้เขียนขึ้นมา หลักความสำเร็จ 17 ประการเหล่านี้ เป็นหัวใจสำคัญของการปฎิบัติและทัศนคติของทุกคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ถ้าหากท่านยึดเอาเป็นแนวปฎิบัติและทัศนคติของท่านแล้ว ท่านจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายอันทรงคุณค่าใดๆของท่านได้ทั้งสิ้น

สารบัญ

คำนำของผู้แปล
คำนำของดับเบิ้ลยู. คลีเม้นท์ สโตน
บทที่1 กำหนดเป้าหมายที่แน่นอน
บทที่ 2ก่อตั้งกลุ่มอภิจิต
บทที่ 3 การเสริมสร้างบุคลิคต้องตาต้องใจ
บทที่ 4 การใช้ศรัทธาประยุคต์
บทที่ 5 การทำงานเกินเงินเดือน
บทที่ 6 สร้างสรรค์ความคิดริเริ่ม
บทที่ 7 สร้างทัศนคติในทางสร้างสรรค์
บทที่ 8ควบคุมการกระตือรือร้นของท่าน
บทที่ 9 การมีระเบียบวินัยต่อตนเอง
บทที่ 10 คิดอย่างถูกต้องเที่ยงตรง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9748958973 (ปกอ่อน) 306 หน้า
ขนาด: 147 x 212 x 16 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์มังกาพย์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2003
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน