0
หายงงเรื่อง Tense
เทคนิคการผันกริยา 3 ช่อง ใน 12 Tenses ใช้เป็นอาวุธลับในการสอบผ่านทุกสนามสอบ โชว์ความเป็น Professional ด้วยการใช้ Grammar อย่างแม่นยำ
ผู้เขียน มาสเตอร์ เอ็น
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะมีการปูพื้นฐานตั้งแต่กริยาสามช่อง รวมถึงเทนส์ทั้ง 12 แบบ ไม่ใช่เป็นแบบท่องจำ แต่เราจะสอนให้ผู้อ่านทำความเข้าใจ นอกจากนี้จะมีเทคนิคตารางเวลา เพื่อนำมาใช้ในการผันคำศัพท์ไปตามแต่ละเทนส์ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน เพราะแต่ละเทนส์จะมีสมการ ตายตัว แต่ที่เรายังไม่เข้าใจเป็นเพราะบางเทนส์จะมีรูปแบบและการสื่อความหมายที่คล้ายกัน หนังสือเล่มนี้จึงนำมาขยายความ แก้ไขในจุดที่หลายคนงงด้วยภาพกราฟิคและตารางเวลา เปรียบเทียบสมการ ความแตกต่างแต่ละเทนส์ และการใช้งาน

    เนื้อหาในเล่มได้สอนเน้นการทำความเข้าใจเรื่อง Tense และกริยาสามช่อง เพราะเรื่องเทนส์ เป็นเรื่องของไวยากรณ์ที่คนส่วนมากยังงง ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ เทนส์นั้นเป็นเรื่องที่ ซับซ้อนและต้องอาศัยความเข้าใจในการใช้ขั้นสูง ซึ่งจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือเทคนิคใน การนำเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องเทนส์ได้อย่างง่ายๆ โดยการใช้ภาพกราฟฟิกและตาราง เวลา โดยเราจะมีตัวอย่างการใส่คำศัพท์ลงไปยังเทนส์ทั้ง 12 รูป เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพ และสามารถใช้คำศัพท์ใดก็ได้ในการสื่อความหมายไปตามแต่ละ 12 เทนส์ เมื่อเกิดความเข้าใจแล้ว ไม่ว่าคำศัพท์นั้นจะเป็นคำศัพท์แบบไหน ผู้อ่านก็จะสามารถผัน เป็นกริยาสามช่องได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำมาใส่ได้ถูกเทนส์ตามหลักไวยากรณ์

สารบัญ

1 รู้เรื่อง Verb เน้นๆ แบบเจาะลึก
- 1 สองพี่น้องคำกริยา "Verb" (Transitive verb-Intransitive verb)
- 2 คำกริยาที่ใช้แบบ "พิเศษ" (Anomalous verb)
- 3 คำกริยาแท้-เทียม (Finite verb-Non Finite verb)

2 ปูพื้นฐานเรื่อง Tense ให้แน่นปึ้ก
- 1 โครงญาติของเทนส์ (Tense Family)
- 2 นิสัยของเทนส์แต่ละตัว (Tense Personality)
- 3 สรุป Mind map แต่ละตระกูล

3 เทคนิคการเปลี่ยนรูป Verb ไปตามแต่ละ 12 Tenses
- 1 Regular Verbs
- 2 Irregular Verbs

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162756016 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 142 x 229 x 11 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ADJ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน