0
หายนะ ฤาสิ้น อารยธรรม (PDF)
บริบทของบรากฏการณ์ที่ชี้ชะตาบ้านชะตาเมือง
ผู้เขียน ดร. ไสว บุญมา
หนังสือ204.25 บาท
e-books(PDF) ?183.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต นอกจากจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้แล้ว ยังสามารถนำมาใช้เป็น "บทเรียน" เพื่อคาดเดาเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย หากเราเรียนรู้และทำความเข้าใจ กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเป็นอย่างดีแล้ว อนาคตจะไม่มีคำว่า "ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย" ...หายนะ ฤาสิ้น อารยธรรม...ได้รวบรวมเหตุการณ์ "ภัยธรรมชาติ" ที่เกิดขึ้นตามสถนที่ต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกมาวิเคราะห์หาสาเหตุผ่านกระบวนการคิดตามหลัก "เศรษฐศาสตร์" เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เรียนรู้และเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาไปพร้อมๆ กัน

สารบัญ

ภาค 1 ผลและภัยของการใช้ทรัพยากร
ภาค 2 เทคโนโลยีและวิวัฒนาการ
ภาค 3 ข้อคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจร่วมสมัย
ภาค 4 ละตินอเมริกาและประชานิยม
ภาค 5 เมืองไทยจากหลายมุมมอง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840041326 (PDF) 256 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน