0
ลด 15%
ห้องสมุดยุคใหม่ (Modern Library)
การบริหารจัดการ และการนำ "เทคโนโลยีสารสนเทศ" และ "ระบบคอมพิวเตอร์" มาใช้ใน "ห้องสมุดยุคใหม่" อย่างมีประสิทธิภาพ
หนังสือ144.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง85.00 บาท
e-books(PDF) ?170.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือวิชา ห้องสมุดยุคใหม่ เล่มนี้มีลักษณะเด่นคือ มีรายละเอียดที่สำคัญๆ เกี่ยวกับลักษณะของห้องสมุดยุคใหม่ การใช้ห้องสมุดยุคใหม่ บริการสารสนเทศในห้องสมุดยุคใหม่ และเทคนิคในการค้นหาสารสนเทศออนไลน์และสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตที่ละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาหนังสือเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

สารบัญ

บทที่ 1 ห้องสมุดยุคใหม่
บทที่ 2 ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
บทที่ 3 การจัดระเบียบทรัพยากรสารสนเทศ
บทที่ 4 บริการสารสนเทศ
บทที่ 5 การค้นคืนสารสนเทศ
บทที่ 6 การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160819898 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 7 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน