0
องค์ฌานสมาธิ (PDF)
ในหนังสือเรื่อง “องค์ฌานสมาธิ” นั้น เกิดขึ้นมาจากการที่ผมได้รวบรวมหลักการและวิธีการในการเจริญกรรมฐานประเภท “สมาธิกรรมฐาน” ซึ่งเป็นการฝึกฝนจิตใจให้มีความมั่นคง ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นเวลานาน ๆ
e-books(PDF) ?99.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      ในหนังสือเรื่อง “องค์ฌานสมาธิ” นั้น เกิดขึ้นมาจากการที่ผมได้รวบรวมหลักการและวิธีการในการเจริญกรรมฐานประเภท “สมาธิกรรมฐาน” ซึ่งเป็นการฝึกฝนจิตใจให้มีความมั่นคง ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นเวลานาน ๆ หลาย ๆ ชั่วโมงติดต่อกัน
และการที่จะทำสมาธิอย่างที่ว่านี้ได้นั้น ก่อนอื่นก็ต้องมีความรู้กันเสียก่อน แล้วมีความรู้อย่างเดียวคงไม่พอ ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย ไม่ใช่คิดค้นขึ้นมาเอง ถ้าเป็นแบบนั้น อาจจะไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องก็ได้ แต่คงจะเป็นสมาธิที่ถูกใจมากกว่า

สารบัญ

- ปฐมบทแห่งสมาธิกรรมฐาน
- กสิณ 10
- อสุภะ 10
- อนุสสติ 10
- อัปปมัญญา 4
- อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1
- จตุธาตุววัตถาน 1
- อรูปกรรมฐาน 4
- สัปปายะ 7
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840075208 (PDF) 161 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน