0
องค์รวมอันแฝงเร้น : การเดินทางสู่ชีวิตที่ไม่แบ่งแยก
เมื่อเราน้อมรับความจริงที่แสนจะธรรมดา ว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ไปชั่วนิรันดร์
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "องค์รวมอันแฝงเร้น : การเดินทางสู่ชีวิตที่ไม่แบ่งแยก" เล่มนี้ โดย "ปาร์กเกอร์ เจ. ปาล์มเมอร์" จัดพิมพ์ขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาและศูนย์จิตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

    เนื้อหาภายในเล่มจะชี้ชวนให้ผู้อ่านกลับเข้าไปสำรวจโลกภายใน ในหน่วยเล็กที่สุดที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณ โดยมีภาษาอุปไมยที่ละเอียดอ่อนเป็นมัคคุเทศก์นำทาง ให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นและเข้าใจสาระที่เป็นนามธรรมได้อย่างน่าประหลาดใจ อาทิ การพรรณาถึงความตายท่ามกลางความโกลาหลของพายุหิมะหลังบ้าน ซึ่งสะท้อนความโกลาหลของสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน ความสง่างามของต้นสนซึ่งยืนตระหง่านท้าลมฝนบนซะง่อนหิน อันเป็นตัวแทนของการมีชีวิตที่ไม่แบ่งแยก หรือสัตว์ป่าขี้อายที่ค่อย ๆ ปรากฏตัวอย่างเงียบ ๆ เมื่อเราซุ่มมองจากพุ่มไม้ ซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่ค่อย ๆ เผยตัวเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย นับเป็นหนังสือที่จะช่วยให้สังคมเกิดการทบทวนแบบแผนที่เป็นอยู่ นำไปสู่การตระหนักรู้ใหม่ที่เอื้อต่อการวิวัฒน์เฉกเช่นสิ่งมีชีวิต เป็นสังคมที่ก้าวข้ามความถูกผิดและการควบคุมแก้ไข ไปสู่สังคมที่โอบกอดความแตกต่างหลากหลาย สังคมที่เป็นภาพสะท้อนของความไว้วางใจธรรมชาติที่มีความบริบูรณ์ยิ่งของจิตวิญญาณมนุษย์

สารบัญ

อารัมภบท พายุหิมะแห่งโลกธรรม
- บทที่ 1 ภาพลักษณ์ของความซื่อตรง: การมีชีวิตที่ "ไม่แบ่งแยก"
- บทที่ 2 ก้าวข้ามรอยแยกอันยิ่งใหญ่: การเชื่อมต่อจิตวิญญาณกับบทบาทหน้าที่
- บทที่ 3 ค้นหาตัวตนที่แท้จริง: คำประกาศของจิตวิญญาณ
- บทที่ 4 อยู่อย่างสันโดษร่วมกัน: ชุมชนแห่งความสันโดษ
- บทที่ 5 เตรียมพร้อมเพื่อการเดินทาง: การสร้างวงกลมแห่งความเชื่อใจ
- บทที่ 6 ความจริงที่ต้องบอกแบบอ้อมๆ: พลังของการใช้อุปมาอุปไมย
- บทที่ 7 ส่วนลึกพูดกับส่วนลึก: เรียนรู้ที่จะพูดและฟังอย่างลึกซึ้ง
- บทที่ 8 ตั้งคำถาม: เพื่อค้นหาความจริง
- บทที่ 9 เสียงหัวเราะกับความเงียบ: เพื่อนที่ไม่แปลกหน้า
- บทที่ 10 ทางสายที่สาม: อหิงสาในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167368856 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 142 x 211 x 13 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2017
ชื่อเรื่องต้นฉบับA Hidden Wholeness : The Journey Toward an Undivided Life
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : John Wiley & Sons International Right, Inc.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน