0
อดีต ปัจจุบัน และอนาคตประชาธิปไตยไทย
จัดพิมพ์ในวาระครบรอบ 70 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในวาระครบรอบ 70 ปีของ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2562) ด้วยหน้าที่หลักในการสอนหนังสือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ของคณะรัฐศาสตร์ มีส่วนสำคัญที่ยึดโยงอยู่กับคำว่า "ประชาธิปไตย" เมื่อประชาธิปไตยในไทยก็ยังเถียงกันไม่จบไม่สิ้น ในวาระครบรอบเช่นนี้ รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จึงได้ถือโอกาสรวบรวมบทความจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะฯ ให้พวกท่านเหล่านั้นได้มาถ่ายทอดมุมมองและความเห็นที่มีต่อสิ่งที่เรา ๆ ท่าน ๆ เรียกกันว่า "ประชาธิปไตย" 

สารบัญ

- Pessimism of the intellect, Optimism of the will: Reflections on Thailand's 2019 General Elections / เกษียร เตชะพีระ
- ประชาธิปไตยไทย-เรียบง่ายและงดงาม? / ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
- รัฐอากาศยาน (Aircraft of State) / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
- อารมณ์กับประชาธิปไตยไทย / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
- ประชาธิปไตยไทย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต กับบทบาทของคณะรัฐศาสตร์ของเรา / ทักษ์ เฉลิมเตียรณ เขียน พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์ แปล
- การสืบทอด / ธเนศ วงศ์ยานนาวา
- พินิจ "ประชาธิปไตย" จาก Equality & Liberty ของแฮรี่ วี. จัฟฟา / สมบัติ จันทรวงศ์
- ประชาธิปไตยสยามยุทธ: แง่คิดเกี่ยวกับความขัดแย้งและพัฒนาการของระบอบการเมืองในประเทศไทย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
- เค้าโครงความคิดพินิจประชาธิปไตยไทย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860070 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน