0
ลด 50%
อตัมมยตาปริทัสน์ (ปกแข็ง)
อตัมมยตาแข็งแกร่งเกินกว่าปัญหาไหนจะมาต่อสู้ ทุกผู้คนควรเอาไปใช้ประโยชน์ อตัมมยตาปริทัสน์ชี้ชัดให้เห็นสารพัดประโยชน์
หนังสือ ลดราคาพิเศษ 50%
หนังสือ ลดราคาพิเศษ 50%
อ่านต่อ
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "อตัมมยตาปริทัสน์" ได้รวบรวมเนื้อหาเน้นการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์รอบด้าน มีอานิสงส์ครอบจักรวาล เเก้ปัญหาได้ทุกอย่าง ท่านพุทธทาสใช้คำว่า มีประโยชน์ไปเสียทุกอย่าง ทุกเเง่ ทุกมุม ไม่ว่าทิศทางไหน เอาไปใช้ประโยชน์ได้ ดังกับว่าเป็นของสารพัดนึก คนหลากหลายอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัยใช้อตัมมยตาให้สำเร็จประโยชน์ได้ ท่านพุทธทาสต้องการให้ผู้สนใจในธรรมเข้าใจในธรรมเข้าใจอดัมมยตาอย่างเเจ่มเเจ้งชัดเจน ถูกต้อง เพียงพอ นำไปใช้ประโยชน์ได้ อตัมมยตาไม่ได้มา "ตา" เดียวเล่มนี้ทำให้รู้ว่า "ธรรมะ 9 ตา" ได้เเก่ อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา ธัมมัฏฐิตตา ธัมมนิยามตา อิัทัปปัจจยตา สุญญตา ตถตา อตัมมยตา นั้นเกี่ยวข้องกัน

สารบัญ

อตัมมยตาปริทัสน์ ภาคต้น
- อนิสงส์ครอบจักรวาลของอตัมมยตา
- อตัมมยตา กับ พระรัตนตรัย
- อตัมมยตา กับ ไตรสิกขา
- อตัมมยตา กับ ไตรสัทธรรม
- อตัมมยตา กับ เด็กๆ และยุวชน
ฯลฯ

อตัมมยตาปริทัสน์ ภาคปลาย
- ปีใหม่แห่งอตัมมยตา
- ปีใหม่แห่งอตัมมยตา
- อตัมมยตา กับ ปัญญาแห่งชีวิตมนุษย์
- อตัมมยตา กับ หน้าที่ของชีวิต
- อตัมมยตา คือ อะไร
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สืบสานมรดกธรรม 20 ปี มรณกาลพุทธทาสภิกขุ 2536-2556

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167246895 (ปกแข็ง) 468 หน้า
ขนาด: 152 x 216 x 31 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, สนพ. และ ตถาตา พับลิเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน