0
อนามัยโรงเรียน (PDF)
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ พยาบาล บุคลากร สาธารณสุข ครูในโรงเรียนและผู้ที่สนใจเพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอนและประกอบการปฏิบัติงานในโรงเรียน
e-books(PDF) ?175.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ พยาบาล บุคลากร สาธารณสุข ครูในโรงเรียนและผู้ที่สนใจเพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอนและประกอบการปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยอาศัยแนวปฏิบัติของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
บทที่ 3 วถานการณ์สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน
บทที่ 4 อนามัยโรงเรียน : แนวคิด ความสำคัญ
บทที่ 5 บริการสุขภาพในโรงเรียน : การตรวจสุขภาพนักเรียน
บทที่ 6 บริการสุขภาพในโรงเรียน : การประเมินภาวะการเจริญเติบโต
บทที่ 7 บริการสุขภาพในโรงเรียน : การวัดสายการทดสอบการได้ยิน การตรวจสุขภาพฟัน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163980113 (PDF) 184 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เชียงใหม่, สนพ.ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน