0
อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 1 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย (ปกแข็ง)
รวบรวมความรู้แบบสหวิชาการทั้งในด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย และการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยไว้อย่างครบถ้วน จึงถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับผู้สนใจด้านสถาปัตยกรรมไทยเป็นอย่างมาก
หนังสือ323.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 1 กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "รองศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล" ซึ่งเป็นผลงานวิชาการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านสถาปัตยกรรมไทยในวงกว้าง เพราะผู้เขียนได้รวบรวมความรู้แบบสหวิชาการทั้งในด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย และการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยไว้อย่างครบถ้วน จึงถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับผู้สนใจศึกษาด้านสถาปัตยกรรมไทยเป็นอย่างมาก ทำให้มองเห็นที่มาของชื่อศัพท์ ความหมายและการนำไปใช้งานช่างสถาปัตยกรรมไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นงานที่ยากสำหรับการค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลมาสู่การถ่ายทอดให้แลเห็นมิติต่าง ๆ ในงานสถาปัตยกรรมไทย

สารบัญ

เล่มที่ 1 : กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย
- คำว่า กระบวน
- คำว่า ศิลป์, ศิลป, ศิลปะ
- คำว่า วิชาศิลปะ, ศิลปศาสตร์
- คำว่า สถาบก, สถาปก, สถาปัตย์
- คำว่า สถาปัตยกรรม
- คำว่า วิชาสถาปัตยกรรม
- คำว่า ฐาปนา-ถาปนา, สะถาปะนา-สถาปนา, สถาบนา
- คำว่า ภูมิฐาน, ภูมิสถาน
- คำว่า สะถาน, สถาน, สถานที่, เคหสถาน
- คำว่า อาคาร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789746416146 (ปกแข็ง) 244 หน้า
ขนาด: 160 x 242 x 22 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน