0
อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 3 องค์ประกอบ "ส่วนเรือน" (ปกแข็ง)
รวบรวมความรู้แบบสหวิชาการทั้งในด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย และการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยไว้อย่างครบถ้วน จึงถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับผู้สนใจด้านสถาปัตยกรรมไทยเป็นอย่างมาก
หนังสือ399.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 3 องค์ประกอบ "ส่วนเรือน" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "รองศาสตราจารยสมคิด จิระทัศนกุล" ซึ่งเป็นผลงานวิชาการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านสถาปัตยกรรมไทยในวงกว้าง เพราะผู้เขียนได้รวบรวมความรู้แบบสหวิชาการทั้งในด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย และการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยไว้อย่างครบถ้วน จึงถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับผู้สนใจศึกษาด้านสถาปัตยกรรมไทยเป็นอย่างมาก ทำให้มองเห็นที่มาของชื่อศัพท์ ความหมายและการนำไปใช้งานช่างสถาปัตยกรรมไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นงานที่ยากสำหรับการค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลมาสู่การถ่ายทอดให้แลเห็นมิติต่าง ๆ ในงานสถาปัตยกรรมไทย

สารบัญ

เล่ม 3 : องค์ประกอบ "ส่วนเรือน"
- คำว่า เชิงเรือน
- คำว่าตัวเรือน

องค์ประกอบส่วน "เสา"
- คำว่า เสา
- คำว่า เสาเรือน
- คำว่า เสาไม้บวกปูน
- คำว่า ถากเสา
- คำว่า กล่อมเสา
ฯลฯ

องค์ประกอบส่วน "ผนัง"
- คำว่า พรึง
- คำว่า เข้าพรึง
- คำว่า บัลลังก์บัดติยาน
- คำว่า ฝา, ผะหนัง-ผนัง, ฝาผนัง
- คำว่า ฝาเรือน, ฝาไม้
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789746416160 (ปกแข็ง) 364 หน้า
ขนาด: 160 x 240 x 31 มม.
น้ำหนัก: 910 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน